Ingel - job agency, s.r.o.

Predávajúci: JUDr. Vladimír Novák

E-mail: info@novakconsulting.sk

Telefón: 0904 937 020

Dátum založenia firmy: 17.02.2011

Predajná cena: 3000 €

Sídlo: Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, Slovensko

IČO: 46 024 816

DIČ: 2023200740

IČ DPH: SK2023200740

sprostredkovanie zamestnania za úhradu

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

poskytovanie sociálnych služieb


Ponúkam na predaj firmu s históriou - platcu DPH, firma je bez záväzkov s dobrou históriou.

Konzultácie zdarma pri založení s.r.o.

Len u nás platí ponuka, pri ktorej máte konzultácie zdarma!